Skip to main content
Blog

Badania dotyczące obecności toksycznych chemikaliów w produktach do pielęgnacji dzieci

By 15 listopada, 2023No Comments

Badania przeprowadzone przez Europejską Komisję Chemikaliów z 48 różnych źródeł wykazały, że w niektórych produktach przeznaczonych do pielęgnacji dzieci znajdują się substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR).

Substancje CMR znaleziono w produktach takich jak foteliki samochodowe, śliniaki, maty do przewijania niemowląt, produktach związanych z akcesoriami toaletowymi, w pościeli i w materacach. Spośród najczęstszych substancji CMR obecnych w tych wyrobach wymieniono: kobalt, ołów, ftalany jak np. DEHP- ftalan bis(2-etyloheksylu).

Dzieci są narażone na wspomniane substancje CMR podczas użytkowania takich produktów (drogą skórną i doustnie). Substancje te mogą powodować szczególne niebezpieczeństwo dla dzieci ze względu na mały rozmiar cząsteczek.

Celem badania jest ochrona zdrowia dzieci poprzez przygotowanie ograniczeń tych chemikaliów na terenie Unii Europejskiej.

Źródło>>>

Leave a Reply