Skip to main content
Blog

PIC – 35 nowych niebezpiecznych substancji chemicznych

By 11 września, 2023No Comments

25 sierpnia 2023 roku zaktualizowany został załącznik I rozporządzenia w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu PIC ((UE) 649/2012) regulującego import i eksport określonych niebezpiecznych chemikaliów przemysłowych, pestycydów i środków biobójczych w handlu międzynarodowym. Załącznik I rozporządzenia PIC ma zastosowanie do zabronionych lub podlegających surowym ograniczeniom wspomnianych chemikaliów, których eksport jest objęty dwoma rodzajami wymogów dotyczących: zgłoszenia eksportowego oraz wyraźnej zgody.

W związku ze zmianą unijnego rozporządzenia eksporterzy z Unii Europejskiej są obecnie zobowiązani do powiadomienia o zamiarze wywozu 35 dodatkowych niebezpiecznych chemikaliów. Ponadto cztery chemikalia, które wcześniej podlegały jedynie powiadomieniu o wywozie, będą teraz również wymagały wyraźnej zgody.

Wśród 35 substancji chemicznych dodanych w Załączniku I do PIC znajduje się 27 pestycydów oraz osiem chemikaliów przemysłowych. Oprócz powiadomienia o wywozie, większość tych chemikaliów będzie wymagała również wyraźnej zgody kraju importującego, zanim będzie mógł nastąpić wywóz.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 listopada 2023 r.

Źródło>>>

Leave a Reply