Skip to main content
Blog

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/707 – ważne informacje

By 8 maja, 2023No Comments

Po wejściu w życie Rozporządenia Delegowanego Komisji (UE) 2023/707 z 19 grudnia 2022 r. ECHA uruchomiła specjalną stronę internetową, gdzie można znaleźć najbardziej aktualne informacje:

https://echa.europa.eu/pl/new-hazard-classes-2023

Przedsiębiorstwa mogą korzystać z obecnych wytycznych dotyczących identyfikacji substancji zaburzających gospodarkę hormonalną oraz oceny właściwości PBT do czasu aktualizacji wytycznych ECHA dotyczących stosowania kryteriów CLP. Oczekuje się, że będą one gotowe w 2024 r.

Nowe klasy zagrożeń zostaną włączone do narzędzia informatycznego IUCLID wiosną 2024 roku. Od tego czasu przedsiębiorstwa będą mogły umieszczać informacje związane z nowymi klasami w zgłoszeniach dotyczących klasyfikacji i oznakowania, rejestracjach REACH, a także w zgłoszeniach na mocy rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych i zgłoszeniach do PCN.

Leave a Reply