Skip to main content
Blog

Projekt rozporządzenia w sprawie detergentów

By 8 maja, 2023No Comments

Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie detergentów, które docelowo zastąpić ma obowiązujące dotychczas Rozporządzenie 648/2004.

Zmiany dotyczą m.in.:

• Definicji detergentu
• Uwzględnienia innowacyjnych produktów – detergenty zawierające mikroorganizmy
• Uwzględnienia sprzedaży detergentów w opakowaniach uzupełniających
• Uwzględniania możliwości oznakowania cyfrowego
• Usystematyzowania obowiązków producentów, importerów, dystrybutorów
• Wprowadzenia cyfrowego paszportu produktu dla detergentów

 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2023)217&lang=en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_2481

Leave a Reply