Skip to main content
Blog

ECHA rekomenduje dodanie ośmiu substancji do listy zezwoleń REACH

By 14 kwietnia, 2023No Comments

W celu ochrony zdrowia pracowników a także ochrony środowiska, ECHA zaleca Komisji Europejskiej dodanie ośmiu substancji, w tym ołowiu, do listy udzielania zezwoleń REACH.

Po dodaniu substancji do wykazu przedsiębiorstwa będą musiały wystąpić o zezwolenie na dalsze ich stosowanie. Zalecenia ECHA obejmują poniższe substancje, obecnie znajdujące się na liście kandydackiej:
– Etylenodiamina;
– 2-(4-tertbutylo-benzylo)propionaldehyd i jego poszczególne stereoizomery;
– Ołów;
– Glutaral;
– 2-metylo-1-(4-metylotiofenylo)-2-morfolinopropan-1-on;
– 2-benzylo-2- dimetyloamino-4′-morfolinobutyrofenon;
– ftalan diizoheksylu;
– Kwas ortoborowy, sól sodowa.

 

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem
https://echa.europa.eu/pl/-/echa-recommends-eight-substances-for-reach-authorisation

Leave a Reply