Skip to main content
Blog

ECHA aktualizuje zalecenia w celu usprawnienia rejestracji REACH

By 15 marca, 2023No Comments

Zaktualizowane zalecenia pomogą firmom spełnić wymagania REACH i zapewnić bezpieczne stosowanie chemikaliów. Skupiają się na unikaniu testów na zwierzętach, w szczególności udzielając porad dotyczących podejścia przekrojowego. Opublikowano również statystyki dotyczące postępów w ocenie zarejestrowanych substancji w 2022 r.

Więcej informacji:

https://echa.europa.eu/pl/-/echa-updates-recommendations-to-improve-reach-registrations

Leave a Reply