Skip to main content
Blog

Handel niebezpiecznymi chemikaliami w 2021 roku – raport ECHA

By 27 stycznia, 2023No Comments

Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała najnowsze roczne sprawozdanie dotyczące handlu substancjami zakazanymi lub podlegającymi surowym ograniczeniom w Unii Europejskiej. Raport wskazuję na 19 % wzrost eksportu oraz 120 % wzrost importu niebezpiecznych chemikaliów w 2021 roku, względem roku poprzedniego. Przyczyną tendencji wzrostowej jest w dużej mierze wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE, w przypadku której zgłoszenia w przeszłości nie były dokonywane z uwagi na część handlu na rynku wewnętrznym.

Ogółem w 2021 roku na mocy rozporządzenia PIC wyeksportowano 791 576 ton niebezpiecznych chemikaliów. Przedstawione statystyki ukazują 6 kluczowych pod względem tonażu eksportu z UE substancji, w tym dichlorek etylenu (26%), benzen (24%), chloran (14%), kreozot (11%), tetrachlorek węgla (11%) i tlenek etylenu (4%). Podobnie jak w poprzednich latach, liderem w ilości wyeksportowały chemikaliów PIC są Niemcy, chociaż wielkość ta spadła o 13 % w porównaniu z 2020 r.

W przypadku importu całkowita ilość niebezpiecznych chemikaliów przywiezionych do UE w 2021 r. wyniosła 883 120 ton, z czego 57% stanowił benzen, a drugim najczęściej importowanym związkiem chemicznym PIC był dwuchlorek etylenu (1,2-dichloroetan). Główne kraje, skąd UE importowała chemikalia PIC to Wielka Brytania (32% ), Indie (19%), USA (12%), Turcja (8%), Arabia Saudyjska (6%).

Źródło>>>

Leave a Reply