Skip to main content
Blog

ECHA dodaje dziewięć niebezpiecznych substancji chemicznych do listy kandydackiej

By 27 stycznia, 2023No Comments

W dniu 17 stycznia 2023 r. miała miejsce kolejna aktualizacja wykazu substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

Europejska Agencja Chemikaliów dodała dziewięć substancji chemicznych do listy kandydackiej ze względu na ich niebezpieczne właściwości. Substancje te stosowane są na przykład w środkach zmniejszających palność, farbach i powłokach, tuszach i tonerach, produktach do powlekania, plastyfikatorach oraz w produkcji masy celulozowej i papieru.

Lista kandydacka zawiera obecnie 233 pozycje dotyczące chemikaliów, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku.

 

Link:

https://echa.europa.eu/pl/-/echa-adds-nine-hazardous-chemicals-to-candidate-list

 

Lista kandydacka:

https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table

Leave a Reply