Skip to main content
Blog

Rejestr intencji nowych zharmonizowanych klasyfikacji-talk

By 17 stycznia, 2022No Comments

Do rejestru intencji nowych zharmonizowanych klasyfikacji dołączyła substancja o szerokim spektrum zastosowań – talk (Mg3H2(SiO3)4), CAS: 14807-96-6.
Substancja nie posiada w chwili obecnej zharmonizowanej klasyfikacji. Najczęściej jest traktowana jako niestwarzająca zagrożenia. Proponowana klasyfikacja talku to: Carc. 2 H351; STOT RE 1 H372.

Inicjatorem intencji jest Holandia. Termin przekazania dossier do ECHA został wyznaczony na 1 lipca 2022 r.

Źródło>>>

Leave a Reply