Skip to main content
Blog

Weryfikacja jakości informacji w kartach charakterystyki – SDS

By 13 lipca, 2021No Comments

29 czerwca 2021 r. europejskie forum inspektorów uzgodniło, że w 2023 r. skontrolowana zostanie jakość informacji zawartych w kartach charakterystyki. Weryfikowana będzie m.in. zgodność z nowym formatem karty charakterystyki, wprowadzonym ostatnią zmianą załącznika II do rozporządzenia REACH, która wchodzi w życie w 2023 r.

Forum przygotuje projekt w 2022 r., przeprowadzi kontrole w 2023 r. i przedstawi sprawozdanie w 2024 r.

Źródło>>>

Leave a Reply