Skip to main content
Blog

Nowy poradnik dotyczący sporządzania Kart Charakterystyki już dostępny w języku polskim

By 26 kwietnia, 2021No Comments

Poradnik ECHA dotyczący opracowania kart charakterystyki został zaktualizowany zgodnie z najnowszą wersją Załącznika II do rozporządzenia REACH (UE/2020/878), a tłumaczenia w językach urzędowych krajów Unii Europejskiej są już dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Treść poradnika została zaktualizowana i odzwierciedla zmiany wprowadzone nowym tekstem prawnym,
w tym dotyczące nanopostaci, numeru UFI, właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego oraz rozszerzonej sekcji 9. Zawiera również wyjaśnienie dwuletniego okresu przejściowego na wdrożenie najnowszego formatu karty (do końca 2022 r.).
Wersja 4.0 Poradnika w języku polskim: Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Leave a Reply