Skip to main content
Blog

Wspólnotowy kroczący plan działań CoRAP na lata 2021-2023

By 22 marca, 2021No Comments

W dniu 17 marca 2021 r. na podstawie opinii Komitetu Państw Członkowskich ECHA przyjęła i opublikowała listę CoRAP na lata 2021–2023. Aktualizacja wspólnotowego kroczącego planu działań (CoRAP) na lata 2021-2023 zawiera listę 58 substancji do oceny przez właściwe organy państw członkowskich w ramach procesu oceny substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006 (art. 44–48).

Osiem substancji ma zostać poddanych ocenie jeszcze w 2021 r., a 50 substancji jest umieszczonych w wykazie do oceny na lata 2022-2023.

Ocena substancji została rozdzielona między 16 państw członkowskich.

Leave a Reply